بخش بعدی                 دریافت نسخه PDF کتاب                              بخش قبلی

نقل مطالب این کتاب با ذکر منبع آزاد است. تمام حقوق مادی این کتاب برای مترجم محفوظ است.

 

چرا زیبایی واقعیت است؟

مروری بر تاریخ تقارن در ریاضیات

نوشته یان استوارت

ترجمه کامران بزرگزاد ایمانی

 

 

جلد کتاب

مقدمه مترجم

مقدمه مؤلف

1  کاتبین بابلی

2  نامی آشنا

3  شاعر ایرانی

4  دانشمند قمارباز

5  روباه مکار

6  طبیب بیچاره و بیمار نابغه

7  انقلابی نگونبخت

8  مهندس معمولی و استاد عالیمقام

9  مست ویرانگر

10 سرباز خیالباف و کتابخوان تنبل

11 کارمند اداره ثبت اختراعات

12 پنج قهرمان نظریه کوانتوم

13 مرد پنج بعدی

14 روزنامهنگار سیاسی

15 شیدایی ریاضیدانان

16 جویندگان حقیقت و زیبایی