فهرست مندرجات
          مقدمه مترجم
          درباره این کتاب
          درباره نویسندگان کتاب
          هوش مصنوعی مولد چیست؟
          چرا هوش مصنوعی مولد دور از انتظار بود و ظهور آن شوک عظیمی را به جامعه وارد کرد؟
          تفاوت چت‌بات‌های هوشمند و موتورهای جستجو چیست؟
          نگرانی‌ها در مورد هوش مصنوعی
          هوش مصنوعی در ایران
          آینده هوش مصنوعی
          نکاتی که می‌تواند برای کاربرانِ فارسی زبانِ چَت‌جی‌پی‌تی اهمیت داشته باشد
          ثبت نام
          آیا امکان گرفتن جواب به زبان فارسی در چت‌جی‌پی‌تی فراهم است؟
          آیا ماهیت پاسخ‌های چت‌جی‌پی‌تی به زبان‌ فارسی متفاوت است؟
          چت‌جی‌پی‌تی به چه نوع سئوالاتی می‌تواند پاسخ دهد؟
          آیا جواب‌های چت‌جی‌پی‌تی همیشه درست هستند؟
          چند نمونه از آزمایشاتی که مترجم به زبان فارسی با چت‌جی‌پی‌تی انجام داده
          چگونه با چَت‌جی‌پی‌تی تعامل کنیم
          مقدمه مؤلف
          فصل 1
          مروری بر چَت‌جی‌پی‌تی
          مقدمه
          بررسی فنی چَت‌جی‌پی‌تی
          کاربردهای چَت‌جی‌پی‌تی
          چَت‌جی‌پی‌تی در راه‌اندازی کسب و کارها
          خلاصه
          فصل 2
          تاریخچه مُدلهای مولد
          مقدمه
          تاریخچه هوش مصنوعی مولد
          پیشرفتِ هوش مصنوعی مولد
          ارزیابی هوش مصنوعی مولد
          کاربردهای هوش مصنوعی مولد
          خلاصه
          فصل 3
          کاربرد هوش مصنوعیِ مولد در امور بانکی و مالی
          مقدمه
          کاربردها و موارد استفاده
          کشف تقلب و تحلیل مخاطرات
          ارائه خدمات اختصاصی به مشتریان
          توصیه‌های سرمایه گذاری
          مزایای بکارگیری هوش مصنوعی مولد
          کارایی بهتر
          خدمات اختصاصی
          تصمیم گیری‌های بهتر
          امنیت بهتر
          محدودیت‌ها و چالش‌ها
          حریم خصوصی و امنیت داده‌ها
          نگرانی‌های اخلاقی
          رعایت مقررات
          کمبود استعدادهای ماهر
          خلاصه
          فصل 4
          جنبه‌های قانونی و مقرراتی هوش مصنوعیِ مولد
          مقدمه
          استفاده اخلاقی و مسئولانه
          حقوق مالکیت معنوی
          حریم خصوصی و حفاظت از داده‌ها
          برتری‌طلبی‌ و تبعیض
          ایمنی و امنیت
          خلاصه
          فصل 5
          استفاده از هوش مصنوعیِ مولد و چَت‌جی‌پی‌تی در بخش‌های دولتی
          مقدمه
          برخی از موارد استفاده از هوش مصنوعیِ مولد
          تولید محتوا
          تحلیل تصاویر و ویدئوها
          واکنش در مقابل فاجعه‌ها
          تشخیص تقلب
          تصمیم گیری
          ارائه تحلیل‌های پیش‌بینیکننده
          خدمات اختصاصی
          هوش مصنوعیِ مولد در دولت: مزایا و نظارتهای اخلاقی
          برخی از موارد استفاده چَت‌جی‌پی‌تی
          خدمات مشتری
          پردازش زبان طبیعی
          بازیابی اطلاعات
          ترجمه زبان
          تحلیل سیاست
          تشخیص گفتار
          دستیاران مجازی
          خلاصه
          فصل 6
          اعتبار محتوای تولید شده توسط هوش مصنوعی مولد
          مقدمه
          محدودیت‌ها و چالش‌ها برای محتواهای تولید شده توسط هوش مصنوعی مولد
          انتشار اطلاعات نادرست
          افزایش جهت‌گیری
          ایجاد هویت‌های جعلی
          بیکاری
          خطرات امنیتی
          توسعه مدلِ زبان چَت‌جی‌پی‌تی
          خلاصه
          فصل 7
          نکات فنی در مورد چَت‌بی‌پی‌تی
          مقدمه
          مقدمه‌ای بر پردازش زبان طبیعی
          تکامل NLP
          جی‌پی‌تی (GPT) و چَت‌جی‌پی‌تی (ChatGPT)
          GPTهایی که توسط OpenAI ارائه شده
          خلاصه
          فصل 8
          برخی از مدل‌های دیگر NLP
          فصل 9
          روند تاریخی توسعه GPT
          مقدمه
          GPT-1
          چارچوب اساسی
          مراحل آموزش مدل
          ارزیابی GPT - 1
          GPT-2
          مقدمه‌ای بر GPT-3
          چارچوب پایه
          ارزیابی
          توسعه API GPT - 3
          معرفی ChatGPT
          فصل 10
          مدل قیمت گذاری API و محدودیت‌های فنی چَت‌جی‌پی‌تی
          مقدمه
          محدودیت‌های فنی چَت‌جی‌پی‌تی
          خلاصه
          فصل 11
          مروری بر رابط کاربری نسخه رایگان چَت‌جی‌پی‌تی
          مقدمه
          خلاصه
          فصل 12
          موارد استفاده از چَت‌جی‌پی‌تی در زمان کنونی
          مقدمه
          پیش بینی‌ها و روندهای رشد بازار هوش مصنوعی جهانی
          خلاصه
          فصل 13
          موارد استفاده چَت‌جی‌پی‌تی در تولید محتوا
          مقدمه
          تولید محتوا
          چَت‌جی‌پی‌تی برای نوشتن محتوای وبلاگ
          بهینه سازی موتورهای جستجو (SEO)
          چَت‌جی‌پی‌تی و بازاریابی از طریق ایمیلی
          سایر موارد استفاده مرتبط با محتوا
          خلاصه
          فصل 14
          قابلیت‌های آموزشی چَت‌جی‌پی‌تی
          مقدمه
          رشد بازار آموزش الکترونیکی
          چَت‌جی‌پی‌تی در آموزش الکترونیکی
          تولید محتوا
          اختصاصی سازی
          بازخورد و ارزیابی
          کمک از طریق چَت‌بات
          ترجمه زبان
          خلاصه
          فصل 15
          مواد استفاده چَت‌جی‌پی‌تی در سرگرمی
          مقدمه
          هوش مصنوعی در صنعت سرگرمی
          NLP در صنعت سرگرمی
          رشد بازار هوش مصنوعی در بخش رسانه و سرگرمی
          چَت‌جی‌پی‌تی و کاربردهای بالقوه آن در صنعت سرگرمی
          چَت‌جی‌پی‌تی در صنعت بازی
          چَت‌جی‌پی‌تی در صنعت موسیقی
          چَت‌جی‌پی‌تی برای فیلم، خدمات رسانه‌ای بر فراز اینترنت، و نویسندگان فیلمنامه
          چَت‌جی‌پی‌تی برای محتوای شخصی سازی شده برای دستیاران مجازی
          چَت‌جی‌پی‌تی برای نوشتن متن آهنگ
          یک مورد استفاده بالقوه از چَت‌جی‌پی‌تی در سلامت روان
          خلاصه
          فصل 16
          استفاده بالقوه از چَت‌بی‌پی‌تی در کدنویسی و برنامه‌نویسی
          مقدمه
          آینده کدنویسی و برنامهنویسی: فرصت‌های بی پایان
          نقش چَت‌بی‌پی‌تی در تولید و خلاصه سازی کد
          دانش عمومی برنامه نویسی
          تولید کد
          اشکال زدایی کدها
          تکمیل کد
          کدنویسی و ویرایش حرفهای
          خلاصه
          فصل 17
          قابلیت‌های (کمّی) حل مسئله
          مقدمه
          اهمیت روزافزون حلِ کمّی مسائل
          ریاضیات و آمار پایه
          منطق و استدلال پایه
          خلاصه
          فصل 18
          قابلیت‌های (کیفی) حل مسئله
          مقدمه
          نقش چَت‌جی‌پی‌تی در حل کیفی مسائل
          مثال 1
          مثال 2
          مثال 3
          خلاصه
          فصل 19
          کاربردهای چَت‌جی‌پی‌تی در امور مالی
          مقدمه
          فن‌آوری مالی و تکامل بانکداری
          استفاده از چَت‌جی‌پی‌تی در بانکداری و صنعت فین‌تِک
          بهبود تجربه مشتری
          کشف و پیشگیری از تقلب
          شخصی سازی
          افزایش کارایی و عملکرد کلی
          افزایش سرعت و دقت
          کارکرد چَت‌جی‌پی‌تی به عنوان یک ربات مشاور
          مدیریت مخاطرات
          خلاصه
          فصل 20
          کاربردهای چَت‌جی‌پی‌تی در بخش‌های بهداشتی
          مقدمه
          هوش مصنوعی در بهداشت و درمان
          بازار رو به رشد هوش مصنوعی در مراقبت‌های بهداشتی
          استفاده از چَت‌جی‌پی‌تی در صنعت مراقبت‌های بهداشتی و پزشکی
          دستیارِ پزشکیِ مجازی
          تحلیلگر و مفسر داده‌های مراقبت‌های بهداشتی
          مشاوره در نگهداری دارو
          حفظ سوابق پزشکی
          گزارش‌های پزشکی
          اطلاعات دارویی
          مطالعات پزشکی
          چارچوب نظارتهای بهداشتی
          مسئولیت در استقرار هوش مصنوعی در مراقبت‌های بهداشتی
          خلاصه
          فصل 21
          کاربردهای چَت‌جی‌پی‌تی در حوزه تجارت الکترونیک
          مقدمه
          مروری بر بازار جهانی تجارت الکترونیک
          هوش مصنوعی در تجارت الکترونیک: تجربه مشتری و بهره وری
          استفاده از چَت‌جی‌پی‌تی در تجارت الکترونیک
          چت ربات‌های شخصی شده
          استراتژی‌های بازاریابی
          بهینه سازی زنجیره تامین
          ایجاد توضیح برای محصولات
          تحلیل احساس مشتریان در بازخورد محصولات
          خلاصه
          فصل 22
          کاربردهای چَت‌جی‌پی‌تی در صنعت گردشگری
          مقدمه
          هوش مصنوعی در صنعت هتلداری
          استفاده از چَت‌جی‌پی‌تی در مشاغل مربوط به گردشگری
          چَت‌بات‌ها
          خدمات اختصاصی‌
          آموزش افراد جدید و کمک به فعالان موجود
          بازاریابی دیجیتال
          سایر صنایع
          خلاصه
          فصل 23
          قابلیت‌های حل مسئله توسط چَت‌جی‌پی‌تی
          مقدمه
          قابلیت حل مسئله در زمینه‌های مختلف
          توانایی حل مسئله با استفاده از قضایای ریاضی
          توانایی حل مسئله توسط مدل‌های ریاضی
          توانایی حل مسئله با نوشتن شبکه‌های عصبی
          توانایی حل مسئله با فرمول نویسی
          خلاصه
          فصل 24
          چگونه مبتدیان برای حل مسائل از چَت‌جی‌پی‌تی استفاده کنند؟
          مقدمه
          محدودیت‌های چَت‌جی‌پی‌تی
          چَت‌جی‌پی‌تی در حل مسئله: نتیجه گیری
          خلاصه
          فصل 25
          بکارگیری چَت‌جی‌پی‌تی در امنیت سایبری و سیاست‌های فن‌آوری
          مقدمه
          چَت‌جی‌پی‌تی امنیت ملی سایبری را متحول کرد
          آیا چَت‌جی‌پی‌تی یک تهدید واقعی برای امنیت ملی است؟
          ایجاد یک کدِ حمله باج افزار با استفاده از چَت‌جی‌پی‌تی
          ایجاد محتوای فیشینگ با استفاده از چَت‌جی‌پی‌تی
          استفاده مجرمان سایبری از چَت‌جی‌پی‌تی و هوش مصنوعی مولد
          آیا چَت‌جی‌پی‌تی برای امنیت ملی بهتر است؟
          پاسخگویی چَت‌جی‌پی‌تی
          شفاف سازی چَت‌جی‌پی‌تی برای دولت
          چگونه مجریان قانون و نیروهای دفاعی از چَت‌جی‌پی‌تی یا هوش مصنوعی مولد استفاده می‌کنند؟
          چگونگی استفاده محققان جرایم سایبری از چَت‌جی‌پی‌تی و هوش مصنوعی مولد
          چگونه وکلا و سیاست گذاران از چَت‌جی‌پی‌تی و هوش مصنوعیِ مولد استفاده می‌کنند
          محدودیت‌های چَت‌جی‌پی‌تی یا هوش مصنوعی برای امنیت ملی سایبری
          نتیجه گیری
          خلاصه
          فصل 26
          بکارگیری چَت‌جی‌پی‌تی در فن‌آوری‌های آموزشی
          مقدمه
          تأثیرات مثبت یا منفی چَت‌جی‌پی‌تی بر بخش آموزشی
          آیا چالش‌های بخش آموزش توسط چَت‌جی‌پی‌تی حل خواهد شد؟
          درک مطلب
          کمک در نوشتن
          یادگیری زبان
          خودکارسازی روندِ کار
          آموزش‌های اختصاصی
          کارهای بیشتری مورد نیاز است
          نتیجه
          خلاصه
          فصل 27
          توانایی بالقوه چَت‌جی‌پی‌تی در امور تحقیقاتی
          مقدمه
          آیا استفاده از چَت‌جی‌پی‌تی برای کارهای تحقیقاتی قابل قبول است؟
          آیا در یک کار تحقیقاتی چَت‌جی‌پی‌تی می‌تواند نویسنده همکار باشد؟
          نحوه راه اندازی چَت‌جی‌پی‌تی برای مبتدیان برای انجام کارهای تحقیقاتی
          نحوه انجام کار تحقیقاتی با استفاده از چَت‌جی‌پی‌تی
          ایجاد یک پرسش تحقیقاتی با استفاده از چَت‌جی‌پی‌تی
          استفاده از چَت‌جی‌پی‌تی برای تهیه پیش‌نویس طرح کلی تحقیق
          جمع آوری اطلاعات با چَت‌جی‌پی‌تی
          ایجاد ایده با چَت‌جی‌پی‌تی
          مزایای چَت‌جی‌پی‌تی برای کارهای تحقیقاتی.
          نتیجه
          خلاصه
          فصل 28
          توانایی بالقوه چَت‌جی‌پی‌تی در کد‌نویسی و برنامه‌نویسی
          مقدمه
          آیا می‌توان با چَت‌جی‌پی‌تی کُدنویسی کرد؟
          یافتن اشکالات کد و رفع آنها
          درک الگوریتم و تولید توضیحات برای برنامه
          آیا چَت‌جی‌پی‌تی جای برنامه‌نویسان را می‌گیرد؟
          مرزهای چَت‌جی‌پی‌تی و هوش مصنوعی مولد برای کدنویسی و برنامه نویسی؟
          نتیجه
          خلاصه
          فصل 29
          پیشرفت‌های اخیری که در چَت‌جی‌پی‌تی صورت گرفته
          مقدمه
          انتشارات اخیر
          15 دسامبر 2022:
          9 ژانویه 2023:
          30 ژانویه 2023:
          09 فوریه 2023:
          13 فوریه 2023:
          معرفی چَت‌جی‌پی‌تی Plus
          هزینه ماهانه: 20 دلار در ماه
          خلاصه
          فصل 30
          وضعیف فعلی چَت‌جی‌پی‌تی در بازار
          مقدمه
          چَت‌جی‌پی‌تی: رشد سریع و چالش‌های پیش رو
          برخی از جایگزین‌های چَت‌جی‌پی‌تی
          چت‌سونیک (ChatSonic)
          جاسپر (Jasper)
          کاراکتر اِی‌آی (Character AI)
          پِرپِلِکسیتی اِی‌آی (Perplexity AI)
          از دیدگاه فنی
          خلاصه
          فصل 31
          GPT- 4
          مقدمه
          قابلیت‌های فن آوری چَت‌جی‌پی‌تی 4
          برخی از موارد استفاده
          ایمنی و اخلاق
          خلاصه
          فصل 32
          چشمانداز آینده چَت‌جی‌پی‌تی
          مقدمه
          پتانسیل چَت‌جی‌پی‌تی در پردازش و اختصاصی کردن زبان‌های طبیعی
          خلاصه