0

اعداد بزرگ (بخش اول)

تاریخ انتشار :1400/08/25

رده‌بندی مقاله : ریاضیات، نجوم و کیهانشناسی، کامپیوتر


اعداد بزرگ اعدادی هستند که نسبت به اعداد معمولی که در زندگی روزمره با آنها سر و کار داریم، مثل آنهایی که برای شمارش‌های ساده و تراکنش‌های مالی از آنها استفاده می‌کنیم، بطور قابل ملاحظه‌ای بزرگترند.
این اصطلاح به اعداد بزرگ صحیح مثبت، یا بطور کلی‌تر به اعداد حقیقی مثبت، اشاره دارد، ولی ممکن است در زمینه‌های دیگری نیز بکار رود. اعداد بزرگ اغلب در حوزه‌هایی نظیر ریاضیات، کیهان‌شناسی، رمزنگاری، و مکانیک آماری ظاهر می‌شود. برخی اوقات مردم به چنین اعدادی ”اعداد نجومی“ می‌گویند.
ادامه مقاله ...


اعداد بزرگ (بخش دوم)

تاریخ انتشار :1400/09/15

رده‌بندی مقاله : ریاضیات


این مقاله ادامه مقاله قبلی درباره اعداد بزرگ است. این بخش بیشتر به چگونگی نوشتن اعداد بزرگ و نمونه‌های جدید آن می‌پردازد.
ادامه مقاله ...


اصول مقدماتی شبکه بخش اول، (شغل‌های مرتبط با شبکه)

تاریخ انتشار :1400/9/29

رده‌بندی مقاله : کامپیوتر


در این قسمت، طی یک سری درس‌های کوتاه، مقدمات شبکه‌های کامپیوتری را شرح خواهیم داد. این درس‌ها خلاصه‌ای از کتاب اصول مقدماتی شبکه نوشته بروس هالبرگ هستند که قبلاً ترجمه کردم و حالا بطور آزاد برای علاقه‌مندان در دسترس است.
ادامه مقاله ...


اصول مقدماتی شبکه بخش دوم، (اصول شبکه‌های کامپیوتری)

تاریخ انتشار :1400/10/2

رده‌بندی مقاله : کامپیوتر


در این قسمت، طی یک سری درس‌های کوتاه، مقدمات شبکه‌های کامپیوتری را شرح خواهیم داد. این درس‌ها خلاصه‌ای از کتاب اصول مقدماتی شبکه نوشته بروس هالبرگ هستند که قبلاً ترجمه کردم و حالا بطور آزاد برای علاقه‌مندان در دسترس است.
ادامه مقاله ...