0

فعال سازی حسابی که حالا ایجاد میکنید از دو طریق برای شما ارسال میشود: هم از طریق ارسال پیامک به شماره تلفن موبایل شما و هم از طریق ارسال یک پیام به ایمیل‌تان. فعال سازی از طریق SMS سریع است. شما بعداً برای وارد شدن به سیستم یا باید ایمیل، و یا شماره تلفنی که با آن ثبت نام کرده ‌اید، را وارد کنید. بنابراین در وارد کردن یک شماره تلفن موبال و یک ایمیل معتبر دقت کنید. (اگر ایمیل دارید، حتماً آن را وارد کنید، آپدیت‌ها روی همین ایمیل ارسال می‌شود)

ثبت ناماگر قبلاً ثبت نام کرده‌اید به بخش ورود بروید